Školy sú dôležitou súčasťou učenia o klíme a zmeny návykov našich detí a cez ne aj komunity rodičov.

Inšpirujte sa adaptačnými opatreniami na zmenu klímy, ktoré vytvorilo 10 pilotných škôl a výučbovými programami.