Zemská klíma sa mení.

Každý rok padajú ďalšie teplotné rekordy, klimatická zmena sa čoraz častejšie skloňuje na globálnej aj lokálnej úrovni. Príčinou okrem prírodných faktorov sú aj rastúce emisie skleníkových plynov, na ktorých sa podieľajú ľudia. Zmena klímy mení a ohrozuje život na celej Zemi.

Veríme, že praktické lokálne adaptačné opatrenia na zmenu klímu vytvárajú príklady dobrej praxe a ukazujú verejnosti, samosprávam aj školám ako môžu svoje okolie pripraviť na jej dopady. Vzdelávame o možnostiach, ktorými môže každý z nás prispieť k tomu, aby znížil svoju uhlíkovú stopu a zmiernil tak zvyšovanie množstva antropogénnych skleníkových plynov v atmosfére.