Klimatická zmena sa deje bez ohľadu na to, aký má na nej človek podiel. Adaptačné opatrenia sú zmysluplnou aktivitou, ktorá školám pomáha reagovať na výkyvy počasia. Realizované prvky zároveň slúžia ako učebná pomôcka, ktorú žiaci a učitelia využívajú pri vyučovaní rozličných predmetov. Projekt podnecuje ich zvedavosť a inšpiruje k učeniu sa nových vecí a zároveň slúži ako zásobáreň príkladov dobrej praxe pre ďalšie školy i verejnosť.

Aj spoločnosti dm drogerie markt záleží na životnom prostredí a vzdelávaní, preto je generálnym partnerom projektu, ktorý realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

„Už päť rokov spolu  so svojimi zákazníkmi podporujeme vybrané projekty, ktoré zlepšujú podmienky na život v našej spoločnosti. Životné prostredie je jednou z oblastí, ktoré sme sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania našej spoločnosti podporovať, a preto sa nielen finančne spolupodieľame aj na projekte Klíma nás spája. Klimatické zmeny sa totiž týkajú  nás všetkých, a práve preto musí so zmenou začať každý sám od seba, či už ako jednotlivec, alebo ako spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu,“ povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.