Klimatická zmena sa deje bez ohľadu na to, aký má na nej človek podiel. Adaptačné opatrenia sú zmysluplnou aktivitou, ktorá školám a samosprávam pomáha reagovať na výkyvy počasia. Realizované prvky zároveň slúžia ako učebná pomôcka, ktorú žiaci a učitelia využívajú pri vyučovaní rozličných predmetov. Projekt podnecuje ich zvedavosť a inšpiruje k učeniu sa nových vecí a zároveň slúži ako zásobáreň príkladov dobrej praxe pre ďalšie školy i verejnosť.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nadácie poistovne Kooperativa.

Kooperativa-Nadacia-Logo