Klimatická zmena sa deje bez ohľadu na to, aký má na nej človek podiel. Adaptačné opatrenia sú zmysluplnou aktivitou, ktorá školám a samosprávam pomáha reagovať na výkyvy počasia. Realizované prvky zároveň slúžia ako učebná pomôcka, ktorú žiaci a učitelia využívajú pri vyučovaní rozličných predmetov. Projekt podnecuje ich zvedavosť a inšpiruje k učeniu sa nových vecí a zároveň slúži ako zásobáreň príkladov dobrej praxe pre ďalšie školy i verejnosť.

Aj spoločnosti Dedoles záleží na životnom prostredí a vzdelávaní, preto je generálnym partnerom projektu, ktorý realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Životné prostredie je jednou z oblastí, ktoré sme sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania našej spoločnosti podporovať, a preto sa nielen finančne spolupodieľame aj na projekte Klíma nás spája. Klimatické zmeny sa totiž týkajú  nás všetkých, a práve preto musí so zmenou začať každý sám od seba, či už ako jednotlivec, alebo ako spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu,“ povedala CSR manažérka spoločnosti Dedoles, Jana Hrubcová.