ZŠ Petra Škrabáka

Keď pestrosť a život príde do záhrady

V školskej záhrade má škola veľký svah s menšou rovnou plochou, ktorý nebol využívaný. Podložie je tvrdé, bridlicovité, počas leta bol svah suchý, po daždi voda rýchlo stekala do spodnej časti, kde sa nachádza betónový odtok.

Žiaci spolu s učiteľkami pretvorili časť svahu na živú učebnicu ukazujúcu pestrosť rastlín a živočíchov, ich vzájomnú symbiózu a jednoduché a efektívne využitie dažďovej vody.

Vysadené rastliny pomáhajú lepšie využiť dažďovú vodu, súčasne tvoria zvukovú aj optickú clonu pre včelnicu a sú ukážkou rozmanitosti rastlín slúžiacich nielen ako zdroj nektáru, ale tiež priamo využiteľných pre človeka (lokálne potraviny) bez zložitej úpravy či dovozu.

Navrhovanú plochu oplotili a postupne vytvorili jednotlivé vzdelávacie a funkčné prvky:

  • osadili dva úle vo vrchnej časti (pozorovanie života včiel, opeľovanie rastlín v školskej záhrade, lokálne potraviny),
  • vytvorili a inštalovali vtáčie búdky, búdky pre čmeliaky, obydlia pre včely-samotárky (podpora biodiverzity v najbližšom okolí),
  • vysadili jedlé kríky a vertikálnu zeleň okolo plota (zeminu doplnili školským kompostom), regenerácia pôdy,
  • vytvorili dva veľké vyvýšené záhony v spodnej časti svahu, vysadili kvitnúce okrasných rastliny a liečivé bylinky (záhony nemajú pevné dno a využijú aj vodu stekajúcu zo svahu),
  • vysadili vertikálnu zeleň okolo altánkovej učebne v blízkosti oploteného areálu (hluková a prachová bariéra, využitie vody stekajúcej zo strechy altánku),
  • pripravili a inštalovali náučné tabule zamerané na život včiel.

 

Zapojili do využívania prvkov a vzdelávania tiež seniorov z miestneho centra, pretože ich zaujali včelárske aktivity a chceli sa o tejto téme viac dozvedieť. Keďže sú menej mobilní, vzdelávanie prebiehalo priamo v ich centre.