Gymnázium Jána Chalupku Brezno

Vetikálna záhrada

Žiaci gymnázia vybudovali vertikálnu záhradu v dĺžke 14 metrov, ktorá bude po vyrastení z estetického hľadiska skrášľovať miesto pri kontajneroch na odpadky, prekryje nie najkrajší vzhľad fasády susednej budovy, doplní chýbajúce rastlinstvo v tejto časti dvora a zabráni nadmernému prehrievaniu budovy za ňou.

V inej časti dvora sa rozšíril už existujúci „Jedlý kútik“ o druhy ovocia a zeleniny, ktoré sa vždy pestovali v tejto oblasti, ktorý poukazuje na ich jedinečnosť a zvyšuje tak záujem o lokálne produkty, čím sa prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy. Na mieste sa opravili a doplnili vyvýšené záhony, odstránila sa časť asfaltu, kde sa v budúcom roku vysadia kríky ríbezlí, ktoré súčasne vytvoria jedlý živý plot.

Spolu so žiakmi vypracovali ku každej rastline informačné tabule s presným popisom morfologickej stavby rastliny. Na hodinách biológie tak môžu tento prvok záhrady využiť na určovanie rôznych typov listov, stoniek a kvetov.

Opravili  a doplnili Hmyzí hotel a vytvorili plán pozorovania, ako sa zmení počet a rôznorodosť druhov hmyzu v závislosti od výsadby nových druhov rastlín na školskom dvore.