Projekt sa realizuje

Vonkajšia učebňa so zelenou strechou je vybudovaná v priestore bývalého bazéna. Bude slúžiť ako úkryt pred priamym slnkom zároveň, prvky zelenej strechy budú mať vzdelávací charakter. V súčasnosti je na ploche umelý trávnik, ktorý keď doslúži bude nahradený iným vhodnejším materiálom s nižším dopadom na životné prostredie. Táto vonkajšia učebňa doplnila dažďové záhrady, vertikálnu zeleň, vyvýšené záhony, kompostovisko, hmyzí hotel a iné v areály materskej školy.

Pôvodný stav
Pôvodný stav
Ukladanie extenzívnej zelene na strechu v  boxoch
Spoločná výsadba boxov na zelenú strechu
Dažďová záhrada v materskej škole v Skalici
DSC00726