Projekt sa realizuje

Súčasťou projektu je vonkajšia učebňa so zelenou strechou bude vybudovaná v priestore bývalého bazéna. Bude slúžiť ako úkryt pred priamym slnkom zároveň, prvky zelenej strechy budú mať vzdelávací charakter. V súčasnosti je na ploche umelý trávnik, ktorý keď doslúži bude nahradený iným vhodnejším materiálom s nižším dopadom na životné prostredie.