Projekt sa realizuje

Osadenie nádob na zber dažďovej vody nielen z altánku, ale aj zo strechy školy ale aj vybudovanie vonkajšej učebne, ktorej súčasťou bude aj vyvýšený záhon. To je projekt, ktorý plánuje zrealizovať táto základná škola na svojom veľmi členitom pozemku.