Extenzívna zelená strecha

Stredná odborná škola v Pruskom sa už niekoľko rokov venuje ochrany prírody a životného prostredia. V záhrade, ktorá získala prestížnu plaketu „Prírodná záhrada“ sa rozhodli pokračovať v sadovníckej a krajinárskej úprave areálu a vytvoriť extenzívnu a plochú zelenú strechu nad studňou.

Pomocou vlastných študentov zhotovili celú stavbu – od drevenej konštrukcie cez položenie fólie až po výsadbu rastlín.

Zriadenie zelenej strechy pomôže napríklad pri prirodzenej funkcii výroby kyslíka, zvýšení estetiky areálu školy, zlepšení stavu životného prostredia v okolí školy.

Zelená strecha slúži na zadržiavanie vody a ako biofilter.