foto_14

Dažďová záhrada s dažďovým potokom

V ZŠ A. Sládkoviča v Sliači v školskej záhrade žiaci objavili zvod dažďovej vody, ktorým sa voda odvádzala do kanalizácie. Keďže v záhrade už dažďovú vodu na polievanie zachytávali do nádob, rozmýšľali ako využiť ďalší nevyužitý zvod. Z viacerých možností rozhodnutie padlo na vytvorenie dažďovej záhrady.

Podarilo sa im malú časť záhrady pretvoriť na živú učebnicu ukazujúcu pestrosť rastlín a živočíchov, ich vzájomnú symbiózu a jednoduché a efektívne využitie dažďovej vody.

Vysadené rastliny pomôžu lepšie využiť dažďovú vodu, súčasne budú tvoriť poznávaciu a oddychovú časť záhrady.