Súkromná SOŠ Giraltovce

Vertikálna zelená stena

Súkromná stredná škola Giraltovce je situovaná pri ceste 1. triedy a jej budovy sú prepojené „lexanovou“ chodbou. V nej dochádzalo k nadmernému prehrievaniu najmä počas slnečných a horúcich dní. Cieľom projektu bolo minimalizovať teplotné rozdiely medzi exteriérom a interiérom a zatieniť chodbu pomocou ťahavých rastlín, a zároveň vytvoriť priestor na exteriérové alternatívne zážitkové vyučovanie, resp. psychohygienu počas vyučovania.

Škola zrealizovala tieto kroky:

  • nahradenie betónového chodníka priepustnou ekologickou vrstvou,
  • vysadenie vertikálnej zelene pred lexanovou chodbou, ktorá bude zachytávať dažďovú vodu z lexanu (ako dažďová záhrada) a zároveň bude tvoriť prirodzenú clonu, resp. tieň a zabráni prehrievaniu v interiéri,
  • skultúrnenie priestoru drevenými lavičkami a zeleňou ako zvukovou bariérou od cesty.