ZŠ J. A. Komenského

Dažďová záhrada

V ZŠ J. A. Komenského v Revúcej vybudovali dažďovú záhradu o veľkosti cca 30 m2 s cieľom zlepšiť mikroklímu prostredia zvýšeným výparom, keďže je v okolí budovy školy veľké množstvo betónových plôch, ako aj zvýšiť atraktivitu výuky názornými ukážkami ekologického správania sa pri hospodárení s vodou (navrátenie vody do malého vodného cyklu). Do dažďovej záhrady je zvedená dažďová voda z plochy strechy o výmere 90 m2.

Okrem rastlín - kosatec žltý (Iris preudacorus), kosatec sibírsky, paprade, je v nízkoúdržbovej dažďovej záhrade realizovaná výsadba niekoľkých – prevažne mokraďových druhov rastlín, ktoré sa vyskytujú v okolí mesta Revúca.

Jednou z takýchto rastlín je aj krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis), menej známa liečivá rastlina, ktorá najčastejšie rastie na vlhkých lúkach v nížinách, pahorkatinách. Na najmokrejších častiach je realizovaná výsadba mokraďových rastlín, znášajúcich dlhodobé zamokrenie, ako napr. sú ostrice (Carex sp.) alebo pálka (Typha sp.). a iné rastliny vhodné do jednotlivých častí dažďovej záhrady.