Mestská príroda - Urban Nature

Oživovanie verejného priestoru je našou hlavnou aktivitou už niekoľko rokov. Teraz by sme chceli náš projekt Živého námestia rozšíriť o aktivitu mestská príroda.

Na území najcentrálnejších námestí v Bratislave, Námestia SNP a Kamenného námestie, by sme chceli priniesť mobilné visuté záhrady a oživiť tento priestor zeleňou, ktorá ma pozitívny vplyv na klímu mestského prostredia a na život obyvateľov.

Výraznou zmenou Námestia SNP bolo v posledných mesiacoch zrušenie parkovacích miest, z čoho väčšina sú parkovacie miesta, ktoré doteraz využívali zamestnanci magistrátu.

Ako náhradu za tieto zrušené parkovacie miesta a rozhorúčený asfalt by sme chceli do rôznych kútov Námestia SNP, Kamenného a Komenského námestia umiestňovať mobilnú zeleň a visuté záhrady po vzore švajčiarskej iniciatívy Urban Nature a poukázať tak na ekologickejšie spôsoby využívania verejného priestoru, ktoré zohľadňujú lokálne klimatické adaptačné opatrenia.

Vďaka týmto mobilným kvetináčom a záhradám otestujeme, akým typom drevín a stromov sa darí v jednotlivých lokalitách, čo následne odporučíme Hl.mestu SR Bratislava a Metropolitnému Inštitútu Bratislavy (MIB), s ktorými úzko spolupracujeme na revitalizácií námestí pri budúcej trvalej výsadbe drevín.