Zelená oáza v meste

Unikátny, historický priestor v centre mesta vyčlenený firmou Baťa už pri výstavbe mesta na mestskú záhradu chátra. Táto zelená plocha má možnosť zachytávať vodu zo susediacich garáží a ponúka priestor pre pestrý nelesný stromový a kríkový porast, ktorý by z tejto vody profitoval, zadržiaval vodu a vytváral tieň.

Umiestnenie záhrady je ideálne na prilákanie širokej verenosti, ktorá bude mať možnosť spoznať (a zapojiť sa do tvorby) environmentálnych opatrení pre všetky generácie a nesķôr v tieni stromov relaxovať alebo aktívne oddychovať.