Dažďová záhrada v našej škole

Projekt má za cieľ ukázať žiakom a širokému okoliu školy, ako sa dá zachytávaním dažďovej vody prispieť k ekologickým riešenia.

Jeho realizácia prispeje k skrášleniu okolia školy a zároveň svojou troškou prispeje k zlepšeniu klimatických podmienok.