Aj my vieme byť EKO

Hlavným cieľom projektu je premeniť dlhodobo nevyužívaný pozemok na relaxačno - oddychovú záhradnú zónu plnú kvetov, byliniek, kríkov a oddychových lavičiek, kde sa budú stretávať všetky generácie - prijímatelia sociálnej služby, ktorí žijú v priľahlom domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a známi, deti z neďalekého detského domova a návštevníci miestnej knižnice, a to takou aktivitou, ktorá by pomohla zmierňovať a prispôsobovať sa dopadom zmeny klímy na naše prostredie.