Vsakovací záhon

Cieľom projektu je vybudovanie vodozádržného vsakovacieho záhonu v mieste, kde nie je vybudovaná dažďová kanalizácia.

Kanály na odvod zrážkovej vody by mali odvádzať vodu do vsakovacích jám, no tie sú zanesené a ich oprava by bola veľmi nákladná.

Zámerom je prebytočnú vodu nasmerovať do vodozádržného trvalkového záhonu, kde by sa voda pomaly vsakovala do okolitej pôdy.

Keďže sa lokalita nachádza v samom centre obce, kvitnúce trvalky by skrášlili námestie a stali by sa „oázou“ pre opeľovače.