Vertikálna zelená stena

Pomocou projektu "Klíma nás spája" chceme vytvoriť súvislú vertikálnu zelenú plochu, ktorá bude slúžiť na predelenie priestoru pre veľkoobjemové kontajnerové nádoby na odpad od príjazdovej komunikácie a bylinkovej záhradky.

V našom areáli využijeme naplno jej výhody - zelená stena prispeje k zlepšeniu mikroklimatických podmienok a tepelných pomerov.

Rovnako bude slúžiť ako účinná protihluková bariéra, filter škodlivín zo vzduchu i lapač prachu a pozitívne vplývať na psychiku človeka.

Rastliny plánujeme pestovať v terasových kvetináčoch a v špeciálnom systéme závesných kvetináčov.

Pri výbere konkrétnych rastlín do exteriéru dáme prednosť kompaktnejšie rastúcim nevysokým druhom a na miesta, kde intenzívne svieti slnko,  plánujeme suchomilné druhy.

Radi by sme vertikálnu výsadbu navyše vhodne osvetlili solárnymi lampami, vďaka čomu bude pôsobiť vo večerných hodinách vizuálne veľmi zaujímavo.