Záhradný dvor

Cieľom projektu je revitalizovať územie otvoreného vnútrobloku a skvalitniť služby pre viaceré vekové kategórie a vytvoriť tak bezpečný a pohodlný priestor pre deti, mladých ale aj staršiu generáciu.

Zároveň tento priestor prispeje k opatreniam zameraných na znižovanie negatívnych dôsledkov klimatickej zmeny. Okrem fyzických zásahov do priestoru by sme sa radi podieľali aj na spoločných aktivitách pre miestnych obyvateľov, aby sa na dvore rozvinuli aj aktivity a funkcie, ktoré neboli doteraz bežné alebo možné.

V rámci projektu vznikne dažďová záhrada, vysadia sa jedlé stromy a kríky a vyseje kvetná lúka. K zatraktívneniu územia prispeje aj výroba a umiestnenie hmyzieho hotela, búdok pre netopiere, a vtáky, ale aj tzv „jedlých lavičiek".

Pre deti a dospelých vznikne pozdĺž existujúceho ihriska senzorický chodník. K už funkčnej časti ihriska pridáme niekoľko vonkajších fitness zariadení určených primárne pre seniorov a dospievajúcu mládež. Plynulý priechod cez dvor zabezpečí vybudovanie kamenného chodníka.