V projekte sa sústredili na zachytávanie dažďovej vody zo strechy školy do sudov a vysadenie popínavej zelene k pergole (vinič) a betónovému plotu.

Pri betónovom plote dlhom vyše 50m boli vysadené kombinácie jedlých, medonosných a okrasných popínavých rastlín.

Na stenu budovy školy boli upevnené palety, ktoré slúžia ako vertikálne záhony a tiež solárny systém na ich zavlažovanie, ktorý čerpá dažďovú vodu zo sudov. Vysiate bylinky sú vhodné na využitie v kuchyni.

Na prácach sa podieľali žiačky a žiaci školy, vo veľkej miere pomohli tiež členky pedagogického zboru a pán školník.