V rámci projektu boli zrealizované viaceré aktivity ako napríklad vybudovanie kompostovacieho sila, odstránenie nefunkčného skleníka,  vytvorenie dažďovej záhrady a zvodového kanála, osadenie 3 nádob na zachytávanie dažďovej vody, čistenie studne ...

Žiaci v areáli záhrady vysadili ovocné stromy a kríky. Ďalším plánom je osadiť do priestoru mobiliár, ktorý by slúžil ako exteriérová učebňa.

"Klimatická kríza si vyžaduje aj našu pozornosť: cielenú, konkrétnu a hlavne efektívnu", Mgr. Mária Sárová, koordinátorka projektu