Cieľom bolo netradičnou výsadbou viniča vo verejnom priestore upriamiť pozornosť verejnosti na potreby zelených opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy.

Výsadba viniča realizovaná študentami zo SOŠ Hotelových služieb a dopravy v Lučenci pod vedením lektorky Ing. Magdalény Krchňákovej z Mestských sadov Lučenec a SOŠ Želovce.