Hranovnica-71488900_1291170281062594_2675855914937876480_n

Dažďové jazierko

V ZŠ v Hranovnici má škola dažďové zvody umiestnené tak, že voda steká nevyužitá na trávnik a z neho ďalej na chodník.

Cieľom bolo vybudovanie mini vodného ekosystému na suchom mieste v blízkosti zvodu.

IBC vodná nádrž, ktorá zachytáva vodu zo strechy do nádrže s objemom 1000 litrov, je využívaná na údržbu jazierka a vodného ekosystému.

Voda slúži na polievanie okolitej zelene.

V okolí záhradného jazierka sú vysadené vlhkomilné byliny a dreviny príbrežného typu. Systém slúži na prilákanie malých bezstavovcov a stavovcov a na edukačné účely.