Základná škola Semerovo

Dažďová záhrada

S územným rozvojom ZŠ v Semerove sa zvýšilo množstvo nepriepustných plôch s odvedenými dažďovými vodami, čím sa zhoršovala kvalita prostredia, kde sa žiaci pohybovali – na asfaltovom parkovisku v okolí školy. Tento nepriepustný povrch negatívne ovplyvňoval životné prostredie znižovaním vlhkosti ovzdušia a rastom výskytu jemných prachových a peľových častíc v ovzduší.

Škola sa rozhodla tento problém vyriešiť vybudovaním dažďovej záhrady na školskom dvore, kde vyúsťujú odkvapové rúry so strechy školy. Na ostatné dažďové odkvapy pripevnili nádoby na zachytávanie dažďovej vody a zachytená dažďová voda slúži na polievanie vertikálnej zelenej steny.

Zachytená voda v dažďovej záhrade prirodzene vsakuje do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny.

Dažďová záhrada je spoločenstvom rastlín, ktoré odolávajú extrémnym podmienkam krátkodobého zamokrenia. Dažďová záhrada zvlhčuje prostredie, pomáha v exteriéri vytvárať biotop pre ďalšie organizmy, ako sú chrobáky, motýle, či drobné vtáctvo.