V ďalších slovenských mestách v posledných dňoch otvorili adaptačné opatrenia ktoré boli vybudované v rámci projektu Klíma nás spája.

Materská škola Hviezdoslavova Skalica

V rámci projektu vybudovali prístrešok so zelenou strechou. Doplnili tak svoj školský dvor, ktorý počas posledných dvoch rokov prešiel výraznou premenou. Nájdete tam viacero adaptačných prvkov. Do plánovania a stavby zapojili nielen rodičov, ale aj deti, študenti SOŠ strojníckej a klientov OZ Mikádo. V rámci materskej školy vznikol tak inšpiratívny priestor s množstvom praktických ukážok. Slávnostného otvorenie prebiehalo samozrejme príjemnom tieni prístrešku a zúčastnili sa ho zástupcovia  všetkých zapojených skupín. Priestorom areálom školy nás previedli samotné deti, ktoré vedeli na čo dané prvky slúžia.

DSC00596
DSC00709
DSC00754

CSS Radosť Veľký Šariš - OZ Barlička

Aj v centre sociálnych služieb myslia na adaptačné opatrenia. Keďže samotná budova už má inštalované podzemné zberné nádoby na dažďovú vodu aj pri príprave záhrady pre klientov mysleli na adaptačné opatrenia. Rozhodli sa vytvoriť tečúci vodný prvok, akýsi potôčik, v ktorom využívajú zozbieranú dažďovú vodu. Priestor doplnili o vyvýšené záhony,, od susedov ich oddeľuje aj vertikálna zeleň a tienenie zabezpečí jednoduchá pergola. Veríme, že sa priestor čoskoro zazelená a bude tvoriť príjemné prostredie pre ich klientov.

att.cRMrXh1KLOzjIeKl1B-qh6Np8rICtO_8ui81UlHUpLo
att.vI5I-wPvaK7ygKhnd8UBZ1gtCN5saF_EJnwwA5sa34o

Hľadáte inšpirácie na adaptačné opatrenia? Pozrite sa čo všetko medzi ne patrí a inšpirujte sa ako ich vytvoriť.