Letné horúčavy, výkyvy počasia a suchá posledných rokov nám ukazujú, že na klimatickú zmenu sa treba pripraviť. Zapojte sa do nového ročníka projektu Klíma nás spája a získajte až 2 000 EUR na realizáciu adaptačných opatrení, ktoré vám pomôžu prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu vo vašich komunitách, obciach či mestách.

Klíma nás spája je ročný projekt určený pre samosprávy, školy a občianske združenia. Pomáhame v ňom zapojeným subjektom vytvárať nenáročné, ale funkčné adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy priamo v zastavanom území, napr. vsakovacie pásy a infiltračné priekopy, zatrávňovacie dlažby, dažďové záhrady, vertikálne záhrady a zelené steny alebo vegetačné strechy a mnohé iné.

KE_juh-IMG_6499

 

Čo poskytneme zapojenému subjektu?

 • úvodný webinár k téme;
 • 3 - dňový kurz s odborníkmi venovaný výberu a realizácii vhodných adaptačných opatrení v termíne 16.-18.10. 2023 v Zaježovej pri Zvolene;
 • metodickú a odbornú podporu a konzultácie v dobe trvania projektu;
 • finančnú podporu na zrealizovanie adaptačných prvkov vo výške 2 000 eur;
 • možnosť zviditeľniť svoje mesto/obec.

Čo očakávame od zapojeného subjektu?

 • súhlas vedenia samosprávy/školy s účasťou na projekte (podpísanie zmluvy);
 • spoluprácu počas celého trvania projektu od 1. septembra 2023 do 30. júna 2024 (10 mesiacov);
 • účasť koordinátora projektu na úvodnom webinári;
 • účasť koordinátora projektu na 3 - dňovom kurze;
 • vykonanie všetkých úloh, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu adaptačných opatrení;
 • vytvorenie plánovaných a schválených adaptačných prvkov do 16. júna 2024;
 • medializácia a slávnostné otvorenie realizovaných opatrení na apríl - jún 2024;
 • záverečná správa

Ak sa chcete prihlásiť do projektu Klíma nás spája, pošlite vyplnenú online prihlášku do projektu najneskôr do 15. augusta 2023.

Viac info: lepeskova@zivica.sk, +421 907 229 723

Projekt Klíma nás spája je realizovaný občianskym združením CEEV Živica s finančnou podporou

Nadácie poisťovne Kooperativa.