Zachytávanie dažďovej vody

Opatreniam tohto typu sa budú venovať v Divadle Štúdio Tanca v Banskej Bystrici, kde plánujú rozšíriť systém zachytávania dažďovej vody, vybudovať dažďovú záhradu a zefektívniť kompostovanie do ktorého plánujú zapojiť aj okolité subjekty.

Foto: Priestory Divadla Štúdia Tanca slúžia nielen divadlu a jeho návštevníkom ale aj okolitým subjektom
Foto: Priestory Divadla Štúdia Tanca slúžia nielen divadlu a jeho návštevníkom ale aj okolitým subjektom

Podobne ako predchádzajúci subjekt plánujú zachytávať dažďovú vodu aj v Černovej a využiť ju aj na polievanie vyvýšených záhonov ktoré už majú, alebo plánujú vybudovať. Navyše sa tešia ako budú polievať zachytenou dažďovou vodou aj interiérové kvety.

Foto: ZŠ A. Hlinku Černová má väčeinu priestoru školského dvora v členitom teréne alebo je tvorený nepriepustným povrchom
Foto: ZŠ A. Hlinku Černová má väčeinu priestoru školského dvora v členitom teréne alebo je tvorený nepriepustným povrchom

Využívanie vody

Čo však v prípade, že máme vody na podzemku prebytok? Aj s takýmto problémom sme sa stretli v Silickej Brezovej, kde OZ Herbidus buduje priestor pre hipoterapiu. Vodu však z pozemku nechceme úplne odstrániť ale presmerovať ju do záchytného jazierka. Málo kto totiž vie, že pre zdravé konské kopytá je potrebné ich namáčať.  Tak vybudujú suchý potok, ktorý pomôže odvodniť nežiadane zamokrené plochy a vybudovať jazierko ktoré bude slúžiť aj ako priestor na oddych.

Foto: Počas návštevy pozemku prebehla živá diskusia, ktorá pomohla zistiť potreby a naplánovať opatrenia
Foto: Počas návštevy pozemku prebehla živá diskusia, ktorá pomohla zistiť potreby a naplánovať opatrenia

OZ Barlička prevádzkuje vo Veľkom Šariši nový Domov sociálnych služieb. Pri jeho budovaní vytvorili vodozádržnú podzemnú nádrž ktorá má prepad do vsakovacieho bloku. Bola by škoda vodu zo zbernej nádrže nevyužívať a tak pri tvorbe areálu pre klientov plánujú vytvoriť tečúci vodný prvok ktorým doplnia priestor na relax, stretávanie a pestovanie. Do spoločného plánovania sa zapojí personál aj klienti.

Foto: Priestor DSS vo Veľkom Šariši doplní prúdiaci vodný prvok, ktorý využije zachytenú daždovú vodu zo strechy
Foto: Priestor DSS vo Veľkom Šariši doplní prúdiaci vodný prvok, ktorý využije zachytenú daždovú vodu zo strechy

Zvyšovanie podielu zelene

Posledné dva subjekty plánujú vybudovať komunitné priestory, podporiť ich biodiverzitu a zapojiť do realizácie a starostlivosť o priestor aj občanov. Mesto Topoľčany po úspešnom pilotnom sade vybuduje komunitné vyvýšené záhony, ktoré budú slúžiť na pestovanie vo vnútrobloku na jednom zo sídlisk. Oproti tomu neďaleká obec Veľké Hoste chce využiť opustený vstupný priestor ktorý je tvorený náletovými drevinami a jarkom ktorý bol dlhé roky využívaný ako skladisko nepotrebného odpadu. plánujú tam vytvoriť menší sad, plochu rekultivovať a vytvoriť posedenie kde by miestny občania mohli tráviť svoj čas.

Foto: Koniec a Začiatok Veľkých Hostí bude krášliť priestor bez odpadu a s novými lokálnymi druhmi ovocia.

Počas zimných mesiacov bude teraz prebiehať detailná príprava opatrení a akonáhle to počasie dovolí subjekty sa pustia do realizácie tak im držme palce.