Do štvrtého ročníka projektu Klíma nás spája sa prihlásilo 57 projektov z celého Slovenska

Sme radi, že záujem o praktické adaptačné/mitigačné opatrenia neustále pretrváva. Veríme, že aj malé opatrenia môžu byť inšpiráciou pre veľké zmeny.

Po dôkladnom zvažovaní porota zostavená zo zástupcov CEEV Živica a Nadácie Kooperativa, ktorá je generálnym partnerom projektu, nakoniec z veľkého množstva vybrala 10 projektov, ktoré si počas nasledujúceho roka s našou podporou vytvoria vlastné funkčné adaptačné opatrenie:

Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica
OZ Supertrieda, Heydukova 18, Bratislava, Komunitný domček, 962 71 Lišov
Herbidus o.z., J. Kráľa 22, 979 01 Rimavská Sobota
Špeciálna základná škola, SNP 827/53, 078 01 Sečovce
mesto Topoľčany
Obec Záhradné
OZ Barlička, Matice slovenskej 13, 08001, Prešov
Obec Veľké Hoste
Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica 90901 Skalica
Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Komenského 1096, 029 01 Námestovo

Vybraným subjektom srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu!