Pripravte sa na zmenu klímy - zapojte sa do projektu “KLÍMA NÁS SPÁJA”

 

Letné horúčavy, výkyvy počasia a suchá posledných rokov nám ukazujú, že na klimatickú zmenu sa treba pripraviť.

Zapojte sa do nového ročníka projektu Klíma nás spája a získajte až 2 000 EUR na realizáciu adaptačných opatrení, ktoré vám pomôžu prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu vo vašich komunitách, obciach či mestách.

 

Klíma nás spája je ročný projekt určený pre samosprávy, školy a občianske združenia. Pomáhame v ňom zapojeným subjektom vytvárať nenáročné, ale funkčné adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy priamo v zastavanom území, napr. vsakovacie pásy a infiltračné priekopy, zatrávňovacie dlažby, dažďové záhrady, vertikálne záhrady a zelené steny alebo vegetačné strechy a mnohé iné.

Čo poskytneme zapojenému subjektu?

- úvodný webinár k téme

- 3 - dňový kurz s odborníkmi venovaný výberu a realizácii vhodných adaptačných opatrení v termíne 25. - 27. 10. 2021 v Zaježovej pri Zvolene

- metodickú a odbornú podporu a konzultácie v dobe trvania projektu

- finančnú podporu na zrealizovanie adaptačných prvkov vo výške 2 000 eur

- možnosť zviditeľniť svoje mesto/obec

Čo očakávame od zapojeného subjektu?
- súhlas vedenia samosprávy/školy s účasťou na projekte (podpísanie zmluvy)

- spoluprácu počas celého trvania projektu od 1. septembra 2021 do 30. júna 2022 (10 mesiacov)

- účasť koordinátora projektu na úvodnom webinári

- účasť koordinátora projektu na 3 - dňovom kurze

- vykonanie všetkých úloh, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu adaptačných opatrení

- vytvorenie naplánovaných a schválených adaptačných prvkov do 30. júna 2022

- medializácia a slávnostné otvorenie realizovaných opatrení na jar 2022

Aké sú kritériá prihlasovaných projektov?

- ide o projekt alebo aktivitu  na regionálnej alebo lokálnej úrovni

- projekt alebo aktivita sa týka opatrení adaptácie na klimatickú zmenu

- projekt alebo aktivita požaduje podporu pre realizáciu v období október 2021 - jún 2022

- organizácie oprávnené pre prihlasovanie projektov a aktivít sú z 3. sektoru (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie) alebo iné orgány verejnej správy (obce, VÚC, nimi zriadené organizácie)

- podmienky účasti sa vzťahujú na projekty a aktivity na celom Slovensku

Ako bude prebiehať výber?

- z prihlásených projektov bude vyberať komisia zložená z odborníkov z CEEV Živica a zástupcov spoločnosti Dedoles

- výsledky budú vyhlásené 15. septembra 2021 na tomto webe a o výsledku bude informovaný každý projekt e-mailom

Aké sú hlavné kritéria výberu?

- realizácia a udržateľnosť

- stupeň inovácie

- pôsobenie a vplyv projektu

Prihlásiť sa do projektu Klíma nás spája, bolo možné najneskôr do nedele 15. augusta 2021. V súčasnosti prebieha výber projektov. O výsledkoch budeme informovať vybrané projekty a na tomto webe v priebehu septembra 2021. 

Viac info: svitek@zivica.sk+421 905 493 276