Vyvýšené záhony v Topoľčanoch

Pribudli vo vnútrobloku sídliska, kde vytvorili priestor na pestovanie pre miestnych starších obyvateľov. Podpora pestovania na sídliskách je dôležitá z hľadiska podpory biodiverzity, opeľovačov a znižovania nepriepustných spevnených povrchov. Vyvýšené záhony majú svoje opodstatnenie najmä pre starších ľudí - napr. nie je potrebné sa k nim zohýbať a sú výrazne oddelené od okolia. No s ohľadom na starostlivosť, presychanie je vhodné sa zamyslieť aj na inými formami pestovania, ktoré prinášajú iné výhody  napr. nemecká kopa (bioparenisko). O všetkých výhodách, spôsobe zakladania a pestovania vo vyvýšených záhonoch, však informovali na workshope ktorým záhony uviedli do prevádzky.

Pergola s vertikálnou zeleňou v obci Záhradné

V priestoroch materskej školy vytvorili zatienený priestor pre deti z materskej školy. V priestore sa nachádza dažďová záhrada a je spolu s pergolou voľne dostupné pre verejnosť a bude slúžiť aj ako inšpirácia.

20240505_130927

Veľké Hoste vytvorili sad

Revitalizáciou jarku- vyčistením od odpadu, náletových drevín, vytvorenia systému zachytávania dažďovej vody a vysadením pôvodných odrôd ovocných stromov a osadením hmyzieho hotelu, vytvorili priestor kde môžu rodiny tráviť svoj voľný čas.

VelkeHoste_otvorenie23 (2)

ŠZŠ v Sečovciach inspiruje okolie

Zachytávanie dažďovej vody zo strechy altánku, vertikálne zazelenenie plotu oddeľujúce priestory školskej záhrady a parkoviska a pergola s vertikálnou zeleňou. Toto všetko a kúsok viac môžete nájsť v priestoroch špeciálnej školy. Ukazujú aký dopad majú zdanlivo malé opatrenia a dávajú tak pozitívny príklad svojim žiakom, ktorí trávia vonku praktickými aktivitami a starostlivosťou o priestor veľa času.

Secovce_ŠZŠ_otvorenie24 (11)

Kde sa nachádzajú realizovane prvky? Nájdete ich tu https://www.klimaspaja.sk/mapa/ označené žltým pripináčikom.