Patranie po vode v Lišove

V priebehu novembra sme osobne navštívili pripravované zapojené subjekty pre ešte intenzívnejšie konzultácie. Počas návštev sme si pozreli lokality a prehodnotili projekty.

Účastníci už majú za sebou úvodný kurz aj trojdňový kurz vo Vzdelávacom centre v Zaježovej. Venovali teórii realizácie adaptačných opatrení ako aj úvodnej konzultácii projektov s odbornou garantkou projektu Zuzanou Hudekovou. Keďže však nie sme úplne bežná mikrograntová výzva, ktorá ponúka len peniaze na realizáciu opatrení vybrali sme sa ešte aj na osobné návštevy projektov.

Extenzívna zelená strecha v MŠ Hviezdička v Skalici

Zelené strechy sú jednou z možností ako zatieniť a vytvoriť príjemnú mikroklímu v altánkoch. Pripravované zastrešenie priestoru v materskej škole však využijú aj ako vzdelávaciu pomôcku. Do prípravy a realizácie projektu sa mimo personálu materskej školy intenzívne zapájajú aj rodičia.

Foto: Klíma nás spája - miesto realizácie MŠ Hviezdička Skalica
Foto: Klíma nás spája - miesto realizácie MŠ Hviezdička Skalica

Dažďové záhrady

Veľmi obľúbeným adaptačným opatrením sú práve dažďové záhrady. V našom projekte ich vybuduje hneď niekoľko subjektov. CZŠ sv. Gorazda v Námestove do prípravy a realizácie zapája aj žiakov, ktorí si mohli vyskúšať test nasiakavosti pôdy.

Foto: Test nasiakavosti pôdy v podaní žiakov CZŠ sv. Gorazda v Námestove
Foto: Test nasiakavosti pôdy v podaní žiakov CZŠ sv. Gorazda v Námestove

Zelené tienenie a vertikálna zeleň

Zeleň zohráva v adaptačných opatreniach dôležitú úlohu a preto v ŠZŠ v Sečovciach plánujú vysadiť vertikálnu zeleň v blízkosti plota, navyše chcú vybudovať drevenú pergolu zatienenú popínavými rastlinami. V Materskej škole v obci Záhradné vybudujú tiež pergolu, ktorá poskytne deťom aj návštevníkom priestor na príjemné trávenie času v areáli školy.

Foto: Pripravovaná pergola doplní už existujúcu dažďovú záhradu v obci Záhradné
Foto: Pripravovaná pergola doplní už existujúcu dažďovú záhradu v obci Záhradné

Čo pripravujú ostatné zapojené subjekty sa dozviete nabudúce 🙂