Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove

Zrealizovala dažďovú záhradu o rozlohe 50 m2, čím doplnila svoj areál o ďalší adaptačný prvok ktorý bude slúžiť na vzdelávanie nielen žiakov základnej školy, ale aj blízkeho okolia.  Slávnostného otvorenia sa zúčastnili zástupcovia mesta, zriaďovateľa ale aj rodičia. Na vlastné oči sme sa mali možnosť presvedčiť o funkčnosti daného zariadenia, keďže otvorenie sprevádzal dážď čo však nebránilo žiačkám odprezentovať svoju prácu.

DSC00327
Foto: Test nasiakavosti pôdy v podaní žiakov CZŠ sv. Gorazda v Námestove
Foto: Test nasiakavosti pôdy v podaní žiakov CZŠ sv. Gorazda v Námestove

Základná škola A. Hlinku Ružomberok- Černová

Slávnostné otvorenie prebiehalo za prítomnosti rodičov počas Dňa rodiny. Podarilo sa tak opatrenia predstaviť celej škole a poukázať na potrebu zachytávania dažďovej vody, zvyšovanie biodiverzity a podielu zelene. Škola si mimo zachytávania dažďovej vody vytvorila aj vonkajšiu učebňu prepojenú s vyvýšenými záhonmi, vertikálnu zeleň a vysadila ovocné kríčky.

DSC00470
DSC00434
DSC00418
DSC00479
DSC00533