Aj tak by sa dal nazvať projekt Aj my vieme byť EKO, ktorý zrealizovali v DSS Senium v Banskej Bystrici. Upravený priestor s prihliadnutím na aspekty ochrany prírody a klimatickej zmeny vytvára bezpečné a príjemné prostredie nielen pre svojich prijímateľov sociálnych služieb, ale aj pre ich blízkych a známych.

Viac zo samotného slávnostného otvárania si môžete prečítať aj v tomto článku.