Samosprávy vybrané do projektu Klíma nás spája pre obce začínajú pracovať na svojich opatreniach.

Po kurze s odborníkmi vo Vzdelávacom centre Zaježová získali zástupcovia samospráv spätnú väzbu na svoje projekty a môžu pomaly začať s prípravami a postupnou realizáciou svojich prvkov.

Na realizáciu čakajú naozaj zaujímavé projekty - napríklad akvapónia, ktorá v sebe spája chov rýb, pestovanie zeleniny a zachytávanie dažďovej vody alebo budovanie dočasnej mobilnej zelene, ktorá v lete slúži na obľúbených miestach v meste, kde chýba tienenie ako je nábrežie alebo obľúbené námestie.

Priebeh projektov budeme sledovať a priebežne uverejňovať na tejto stránke a na Facebooku CEEV Živica a Ekoporadňa

Viac o víťazných projektoch nájdete na www.dm-spolocne.sk