Chcete zachytávať dažďovú vodu na svojom pozemku? Ste predstaviteľ samosprávy a chcete riešiť vsakovanie dažďovej vody v urbanizovanom území?

Stiahnite si príručku "Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku" alebo príručku "Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR" a inšpirujte sa ponúkanými opatreniami.

Príručky nájdete tu.