Slovensko je bohatšie o ďalšiu včelnicu a možno aj mladých včelárov. Základná škola Petra Škrabáka...
SOŠ Pruské učí praxou, preto sa rozhodli so žiakmi vybudovať nové ohradenie studne v areály...
Sucho a horúčavy vystriedané prívalovými dažďami už ZŠ v Semerove, ZŠ J. A. Komenského v...
Page 4 of 4 1 2 3 4