Príručka s podtitulom "Lokálne adaptačné opatrenia - príklady z praxe" prináša stručné zhrnutie základných lokálnych adaptačných prvkov na zmenu klímy pre obce a príklady z prvého ročníka projektu "Klíma nás spája" z 10 zapojených škôl.

Stiahnuť si ju môžete tu.