SOŠ Pruské učí praxou, preto sa rozhodli so žiakmi vybudovať nové ohradenie studne v areály a striešku namiesto klasickej krytiny vyriešiť “na zeleno”.
Žiaci v rámci dielní odborných predmetov postavili obrúbenie studne z dreva a žiačky – kvetinárky naplánovali a zrealizovali výsadbu zelenej strechy. Inštalácia slúži ako príklad dobrej praxe, ktorý môžu žiaci replikovať aj na ďalších školských aj profesionálnych projektoch vo svojej praxi.