Slovensko je bohatšie o ďalšiu včelnicu a možno aj mladých včelárov.
Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne si v rámci nášho projektu Klíma nás spája otvorila svoju vlastnú včelnicu.
Súčasťou projektu je aj výsadba nektarodajných rastlín pre opeľovače, prírode blízka údržba zelene a výsadba zelenej steny, ktorá bude chrániť žiakov pre horúcimi lúčami slnka.
Pozrite sa, ako sme projekt slávnostne pokrstili.