Obce zapojené do projektu Klíma nás spája pre obce, ktorý financuje spoločnosť dm drogerie markt, absolvujú v priebehu januára a februára trojdňový kurz v priestoroch Vzdelávacieho centra Zaježová a webináre týkajúce sa prípravy na tento kurz.

Na kurze vedenom lektormi CEEV Živica a krajinnou architektkou Zuzanou Hudekovou, ktorá sa dlhodobo špecializuje na lokálne adaptačné klimatické opatrenia a prírode blízku údržbu zelene, budú pracovať na príprave vybraných adaptačných opatrení vo svojich obciach, dozvedia sa viac o tom, ako ich začleniť do celkového územného plánu obce, pozrú sa na príklady dobrej a zlej praxe a mnoho ďalšieho.

Kurzu sa zúčastnia aj koordinátori dobrovoľníkov zo spoločnosti dm drogerie markt, ktorí potom budú so svojimi lokálnymi tímami dobrovoľníkov pomáhať jednotlivým obciam realizovať ich adaptačné opatrenia.