Aj žiaci a pedagógovia SŠI už začínajú s realizáciou naplánovanej dažďovej záhrady. Vo štvrtok 2. 7. ich navštívila pani koordinátorka pre projekt DM SPOLOČNE- Klíma nás spája a pozrela sa, čo všetko už majú v areály vybudované a čo sa chystá v rámci projektu.

Prostredníctvom tohto projektu sa tu podarí zrevitalizovať pozemok pred školským internátom. Ten bude po úprave slúžiť na relaxáciu a edukáciu žiakov. Deviataci s triednym pánom učiteľom sa už podieľali na tvorbe suchého potoka.

Areál bude plniť aj ekologickú funkciu. Je navrhnutý ako dažďová záhrada, v ktorej budú hmyzie domčeky a zimovisko pre pavúky a ďalší hmyz. To znamená, že bude udržiavať dažďovú vodu a prispeje k biodiverzite prostredia.

Dokončenie sa bude konať s pomocou dobrovoľníkov z radov zamestnancov dm drogerie markt a verejnosti.