Foto: Priestory Divadla Štúdia Tanca slúžia nielen divadlu a jeho návštevníkom ale aj okolitým subjektom

Projekt sa realizuje

Vybudujú dažďovú záhradu a dobudujú systém na zachytávanie dažďovej vody. Pre podporu kompostovania v danej lokalite obnovia už existujúce kompostovisko a zakúpia drtičku na bioodpad. Podporia tak kompostovanie do ktorého chcú zapojiť aj okolité budovy a firmy.