Foto: Počas návštevy pozemku prebehla živá diskusia, ktorá pomohla zistiť potreby a naplánovať opatrenia

Projekt sa aktuálne realizuje

V rámci projektu, O.Z.Herbidus plánuje zachytiť a usmerniť vodu, ktorá na pozemku vyviera na 3 miestach a vytvoriť jazierko. Silická Brezová leží v krasovom území kde v letnom období býva nedostatok vody avšak po záplavách v júni 2023 je pozemok neustále podmáčaný. Vodu je potrebné usmerniť a využiť. Toto jazierko bude slúžiť na jej zachytenie, ako estetický prvok ale aj pre kone ktoré sa na pozemku nachádzajú. Veríme, že týmto opatrením sa podarí obnoviť pôvodné využívanie pozemku (ako pasienok) a zároveň obmedziť vytápaniu obce pri prívalových dažďoch a vodu efektívne zachytiť v krajine.