Cieľom bolo vytvoriť priestor s vodnou plochou na školskom dvore pre deti i jeho návštevníkov.

Jazierko bude počas horúčav poskytovať deťom nie len osvieženie v podobe fontánky, ale deti mali možnosť sa priamo zúčastiť na jeho výstavbe a výsadbe bylinkovej časti záhradky na vyvýšenom záhone.

Liečivé bylinky sa budú počas celého roka využívať v spolupráci so školskou jedálňou pri príprave nátierok a čajov najdôležitejšou úlohou však bude využívať dažovú vodu na dopĺňanie jazierka s dekoračnými rastlinami a zalievanie
všetkej zelene.