Projekt sa realizuje

Škola vysadí vertikálnu zeleň, ktorá opticky oddelí školský dvor od blízkeho parkoviska a sídliska. Doplní systém zachytávania dažďovej vody o nádoby, ktoré zozbierajú dažďovú vodu zo strechy exteriérovej učebne a vybudujú pergolu s vertikálnou zeleňou ktorá bude slúžiť ako ďalšia exteriérová učebňa.