Prvá z 25 obcí zapojených do projektu Klíma nás spája pre obce začala s budovaním svojho adapačného opatrenia.

V Bratislave-Novom Meste na Záhradnom dvore prišla prvá novinka - stolár priviezol vyvýšený záhon, aby mohli využiť jarné obdobie a začať s výsadbou štartovacej etapy premeny spoločného dvora. Zatiaľ je prázdny, ale postupne ho naplnia zeminou a vysadia doň bylinky.

Vzhľadom na to, že dbajú na dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení, bude sa sadenie odohrávať podľa vopred určeného harmonogramu, kedy si každý sused príde svoju bylinku zasadiť sám v určenom čase.

Všetky projekty nájdete na https://www.dm-spolocne.sk/sk/vitazne-projekty-/