Škôlka už dlhšie zvažovala nainštalovať na altánok, kam sa chodia s deťmi hrať i učiť, systém na zber dažďovej vody, aby mohli deťom ukázať, ako lepšie hospodáriť s vodou a spolu ju využívať na polievanie.

Zároveň chce deti učiť spoznávať i starať sa o bylinky, ktoré sú užitočné nielen v kuchyni a pre zdravie, ale aj pre rôzne opeľovače.

Pretože sa v projekte stretli odhodlaní, šikovní a pracovití ľudia, ktorí spojili svoje sily, tak ich ani kríza nezaskočila. V priebehu jedného týždňa nastal v areáli škôlky v Podrečanoch ,,taký menší prevrat“: Prebieha úprava terénu a preosievanie zeme na prípravu zatrávnenej plochy.

Starý plot, ktorý už dávno neplnil svoju funkciu zmizol a bol nahradený novým, na altánku boli namontované žľaby, ktoré ešte čakajú na sudy na zber dažďovej vody a nenápadný kúsok zeme pri altánku sa pod rukami pani riaditeľky Angeliky, pani učiteľky Lucky a pani kuchárky Želky mení na krásnu bylinkovú skalku.

Viac informácií o zapojených obciach sa dozviete na stránke: https://www.dm-spolocne.sk/sk/vitazne-projekty-/