V Podrečanoch majú za sebou ďalšiu etapu prác v projekte. Počas nej boli zhotovené vyvýšené záhony a vysadené bylinky.

Rozkvitnuté rastliny v dažďovej záhrade už poskytujú potravu pre rôzne opeľovače  a plnia svoju prirodzenú funkciu v prírodnom kolobehu.

V jesennom období ich ešte čaká vysádzanie ovocných krov a záverečné práce.

Viac si môžete prečítať aj na webovej stránke obce www.podrecany.sk