Cieľom projektu bolo vybudovať dažďovú záhradu, poskytovať a vytvárať vhodné prostredie pre vtáky, motýle a iný užitočný hmyz, s cieľom rozširovať vedomosti detí a zvýšiť atraktivitu školského dvora.

Ďalším cieľom bolo ušetriť peniaze za odkanalizovanie dažďovej vody.

Zber dažďovej vody je z plochy 250 m2, veľkosť dažďovej záhrady je 4x5x1m3.

S realizáciou projektu pomáhali zamestnanci školy a žiaci deviateho ročníka.