Využitie dažďovej vody v prírode

Cieľom projektu je eliminácia klimatických zmien pomocou vybudovania zelenej infraštruktúry a zberu dažďovej vody.

Pomocou aktivít projektu chceme dostať do povedomia najmenších obyvateľov danú problematiku zmeny klímy a ochrany životného prostredia.

V rámci MŠ na Dunajskej ulici v Šamoríne chceme uskutočniť výsadbu zelenej infraštruktúry, vertikálnej zelene a vybudovať systém zberu dažďovej vody tak, aby sme deťom ukázali dôležitosť zelene a cennosť vody v našom prostredí.

Aktivity projektu sú: výsadba zelenej infraštruktúry, vybudovanie vertikálnej zelene, a umiestnenie sudov na zber dažďovej vody. Aktivity budú uskutočnené pomocou mestského úradu a dobrovoľníkov z mesta Šamorín.