Dažďová oáza v parku

Park pri Župnom dome svojou polohou v blízkosti centra ponúka priestor na oddychové aktivity občanov, ale slúži aj na organizáciu kultúrno-spoločenských akcií. V parku sa nachádza množstvo zelene, zelene ktorá k svojmu životu nevyhnutne potrebuje vodu. Na jeho okraji stojí Župný dom, ktorého strecha je odvodnená zvodmi do verejnej kanalizácie.

Vybudovaním dažďovej záhrady v parku by sme odpojili dažďový žľab z verejnej kanalizácie a napojili by sme ho na novovybudovanú dažďovú záhradu. Vybudovaná dažďová záhrada by slúžila ako ukážka aké jednoduché a účinné môžu byť adaptačné opatrenia na zmenu klímy zakomponované v rámci mesta.

Okrem vodozádržného benefitu, by záhrada pozitívne ovplyvnila mikroklímu v parku, prispela by k zvýšeniu biodiverzity a v neposlednom rade by prispela k atraktivite záhradnej architektúry svojou kvetinovou výsadbou.